Až 60 tisíc srnčat ročně zbytečně umírá

Pod žacími stroji zahyne v ČR ročně až 60 000 srnčat a dalších čerstvě narozených mláďat divoké zvěře a ptactva. Náš spolek se rozhodl ve svém okolí tuto krutou skutečnost změnit. 

Pro sezónu 2023 jsme získali dron s termovizí. Založili jsme sbírku na serveru Donio a díky dárcům z veřejnosti posuneme naši činnost o další skok dál 🙂 Náš zapsaný spolek „Zachraň srnče před sekačkou“ se aktivně podílí na záchraně srnčat v době senosečí, které probíhají na Kladensku. Přihlaste se k nám do naší Facebook skupinky a staňte se součástí záchranných akcí jako dobrovolník: „Zachraň srnče před sekačkou Kladensko“
Co se děje?
V období zhruba od května do června srny rodí (tzv. kladou) do vysokého porostu svá mláďata. Srnčata jsou ponechána samotná, aby k nim matčin pach nepřilákal predátory. Srna je chodí pouze několikrát denně krmit. Narozená mláďata neumí chodit či chodí velmi nemotorně. V případě nebezpečí zareagují pouze tím, že se přikrčí a zůstávají v úkrytu. Tento instinkt je může zachránit před predátory ze zvířecí říše, ale v kontaktu se sekačkou se pro ně stává osudným. Nutno doplnit, že tato tragická událost je velmi trýznivá i pro srnu. Na místo se vrací i několik dnů a svá mláďata hledá a volá pískáním. Struky plné mléka, které ji srnče už neodsaje, se jí mohou zanítit a k citové bolesti přibyde i ta fyzická.

Náš tým

Irena Křesáková

Předseda

Patricie Kosmatová

Administrativa

Jaroslav Hajdúk

Technik

Olina Štefanová

Ekonom

Janek Gadzuras

Dobrovolník / pilot

Olda Nevyjel

Dobrovolník / pilot
0 let v terénu

Naše činnost

Jsme spolek dobrovolníků z Kladenska, kterým není lhostejné, co se děje na loukách a polích v době senosečí (květen,červen). Hlavní činností našeho spolku je zajištění ochrany zvěře, především čerstvě narozených a bezbranných mláďat, která povede k minimalizaci ztrát na životech při zemědělských senosečích. Jedná se především o srnčata, kolouchy, daňčata, ale také zajíčata, kuřata polního ptactva, či teprve snůšky vajec.

Velmi úzce spolupracujeme se zemědělci i myslivci.

 

Zemědělci informují o termínech sečení kromě mysliveckých spolků (MS) i nás, pokud jsme domluveni na spolupráci. Díky tomu můžeme být my, dobrovolníci, nápomocni v činnosti ochrany zvěře. 

 

Při naší činnosti respektujeme, jak se pohybovat na louce, poli, či jak manipulovat s mláďaty divoké zvěře. O našich akcí vždy ví majitel pole, či louky a hospodář příslušné honitby!

 

Plochu určenou k sečení procházíme často i večer, ideálně se psy a poté vždy ráno, těsně před sečí. Večerní procházení slouží k „zapachování“ pole, díky kterému zvířata vycítí přítomnost predátora a které může vést k jejich přemístění i s mláďaty na sousední plochu, kde senoseč nebude probíhat. Pokud večer najdeme srnče, zvíře neodnášíme, ale pouze si zaznamenáme jeho polohu. Také nám to dává určitou představu, jak moc je plocha riziková v porovnání s ostatními. Následující den se pole opět prochází a nově v našem případě „prolétává“ za pomocí dronu s termovizí. 

 

Ovšem nalezená srnčata je již nutné přemístit do bezpečí. Důležité je na srnče nesahat holýma rukama, ale v rukavicích a trsech trávy srnčátko uložíme do kartonové krabice s otvory na dýchání, vystlané travou. Krabice zabezpečíme, ale také hlídáme až do ukončení zemědělských prací, tj. sečení a obracení trávy, či vojtěšky. 

 

Po sečení mládě vyjmeme opatrně opět v rukavicích z krabice tak, aby mělo nad sebou dostatečné krytí vyšší travou a samo poté zůstává na okraji pole v porostu, kde čeká na matku, která si ho najde pískáním, na které ji odpovídá a ona ho odvede do bezpečí. 

 

Procházení luk je potřebné i v době, kdy jsou srnčata větší a jsou schopna běhat. Stále totiž nejsou tak rychlá, aby utekla před traktorem. 

 

Porost na poli je často vysoký a nepřehledný, leckdy je nalezení srnčete dílem náhody, pokud není k dispozice moderní technika jako je zmíněný dron s termovizí. 

 

Náš spolek získal již druhý dron s termovizí Mavic 3 Dual Enterprise. Je to obrovský pokrok a obrat v této záchranné činnosti!

Jak můžete pomoci vy?!:

Pomoc v terénu – staňte se dobrovolníkem! Hledáme nyní především další ochotné piloty dronů!

Od sezóny 2023, kdy jsme začali disponovat dronem s termovizí, se naše činnost velmi zefektivnila. Hledáme další piloty dronu. Ideálně s licencí a zkušenostmi, ale rádi se nadšenému zájemci budeme věnovat zaškolením a získáním licence. Nicméně často potřebujeme do terénu i dobrovolníky, kteří si pro tuto bohulibou činnost přivstanou a jsou ochotni s námi být na polích od časného rána (často od 4-6-ti hod. ráno do odpoledne) a pomáhají nám s asistencí a hlídáním odložených mláďat.
Akce jsou vždy okamžitě vyhlášeny na Facebook skupince „Zachraň srnče před sekačkou Kladensko“ (aktivní link)
Výbava pro práci v terénu: gumáky či nepromokavá starší obuv, nepromokavé či outdoorové kalhoty, gumové rukavice, pokrývka hlavy, pití, repelent.

Dobrovolník se psem

Psí čich je při hledání srnčat velkým pomocníkem, proto budeme rádi, pokud se zapojí dobrovolníci, jejichž psi umí srnče najít a upozornit na něj (tzv. vystavit). Najdete u nás i své kolegy, se kterými si můžete vyměnit zkušenosti. Přihlaste se do naší FB skupiny nebo nám pošlete na emailovou adresu spolku kontakt a my se vám ozveme.

Technická pomoc- staňte se našim dalším pilotem dronu

Práce pilota dronu je velmi záživná a dobrodružná ,plná překvapení ,ale také velmi náročná a odpovědná. Naši piloti vstávají kolem 3 hod. ráno, protože jediná jistota nálezu je ta, že bude dostatečný rozdíl v teplotě mezi zvířetem a jeho okolím. To se děje jen brzy ráno, než se začne ohřívat zem sluncem. Piloti se musí tedy střídat,aby si dostatečně odpočinuli a navíc to všichni dělají při svém zaměstnání, proto není možné denně vstávat tak brzy,létat a pokračovat do zaměstnání často do večera a druhý den zas. Uvítáme tedy piloty se zkušenostmi  a ochotou se pár dní v sezóně nasadit ,nebo vážným zájemcům zajistíme školení, licenci a výcvik.

Pomoc finanční

Pokud si přejete nás podpořit finančním darem, zde je náš transparentní účet u KB :

123-5917880217/ 0100

Vytvořili jsme ve spolku záměrně účet transparentní, aby si každý dárce mohl kontrolovat, za jakým účelem finanční prostředky byly použity, pro naši činnost. (KB – „transparentní účty“).

Tento účet je veden jako transparentní účet. V případě přispění finančních prostředků na tento účet je zveřejněné jméno dárce, jeho účet a částka, kterou přispěl. Zasíláním prostředků na náš sbírkový účet vyjadřujete svůj souhlas v uveřejněním výše uvedených údajů.

Pomoc administrativní a informační

Pokud nemůžete být s námi v terénu, můžete nám pomoci např. se získáváním informací, které budeme potřebovat pro další spolupráce a rozšíření naší činnosti a to i ve spolupráci s ostatními skupinkami po celé ČR. Ozvěte se nám!

Místní skupiny na facebooku

Budoucnost ochrany zvěře při senoseči

Technologie může zlepšit systém ochrany zvěře při senosečích a vnést do této oblasti modernější přístup.

Některé skupiny dobrovolníků už dnes využívají k vyhledávání srnčat dron s termovizí. Ukazuje se, že je to velmi účinná metoda, která navíc dobrovolníkům ušetří několik nachozených kilometrů v porostu. Využívání dronů představuje výhodu i pro zemědělce, protože jim myslivci či dobrovolníci pole nesešlapají.

Některé firmy vyvíjejí žací listy se senzory, které při výskytu zvěře žací lištu nadzvednou či zastaví stroj. Při aplikace této metody odpadá povinnost procházení pole před sečí. Další výhodou je zaručená kvalita sena, neboť zemědělcí mají jistotu, že nedošlo ke kontaminaci sena usmrcenými zvířaty, která může vést až ke smrti hospodářského zvířete otravou botulotoxinem. Tyto technické vymoženosti si však většina MS, zemědělců či dobrovolníků nemůže dovolit. Pokud chce stát tuto problematiku aktivně řešit, vypsání výzev na nákup dronů či žacích lišt se senzory by bylo účinným řešením.    

Legislativa - zákonem dané povinnosti

Problematika je řešena Zákonem č. 449/2001 Sb. o myslivosti, kde jsou obecně ukotveny povinnosti zemědělců a myslivců.

 

 

Povinnosti zemědělce:

  • dbát na to, aby nebyla zvěř zraňována nebo usmrcována (citace § 10 ods. 2 Zákona o myslivosti)
  • oznámit s předstihem uživateli honitby dobu a místo provádění zemědělských prací v noční době, kosení pícnin a použití chemických přípravků na ochranu rostlin (citace § 10 ods. 3 písm. a) Zákona o myslivosti)
  • používat účinných plašičů zvěře, a pokud je to možné, provádět sklizňové práce tak, aby zvěř byla vytlačována od středu sklízeného pozemku k jeho okraji (citace § 10 ods. 3 písm. b) Zákona o myslivosti)

Nesplnění těchto povinností je klasifikováno jako přestupek s finančními sankcemi.

 

 

Povinnosti myslivce:

  • provést po oznámení vlastníků, popřípadě nájemců honebních pozemků podle § 10 odst. 3 písm. a) potřebná opatření k záchraně zvěře (citace § 11 ods. 2 Zákona o myslivosti)

Nesplnění této povinnosti je klasifikováno jako přestupek s finančními sankcemi. V této problematice lze aplikovat i Zákon České národní rady č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání. Konkrétně lze použít § 5 odst. 1, kde je stanoveno, že: „Nikdo nesmí bez důvodu usmrtit zvíře“. Odstavec 2 následně vyjmenovává důvody pro usmrcení zvířete. Zemědělská činnost zde není uvedena. Porušení § 5 odst. 1 je sankciováno stotisícovými pokutami.

 

 

Pro veřejnost:

Vzniká možnost vyjádřit se při podezření na porušení těchto zákonem daných povinností uvedených stran, např. nálezem uhynulého zvířete po sečení, a podat podnět k prošetření např. na Českou inspekci životního prostředí: Podávání podnětů a stížností | ČIŽP (cizp.cz)

 

 

Další možnosti:

Podatelna Ministerstva životního prostředí – Ministerstvo životního prostředí (mzp.cz)

Ministerstvo zemědělství (E-podatelna, eAGRI)

Možnosti kontaktů – Státní veterinární správa (svscr.cz)

 

Proč přesto všechno dochází k tak velkým ztrátám?

 

  • Nemožnost kontroly plnění zákonem daných povinností:

Díky chybějícímu systému kontroly může docházet ke vzájemnému tolerování nedodržování Zákona oběma stranami. Termín seče není nikde zveřejňován, není tak možné zvenčí kontrolovat činnost MS a zemědělců.

 

  • Ohlašování termínů seče na poslední chvíli (v řádu několika hodin před sečí):

To je způsobeno kvůli měnícímu se počasí. Většinou není možné hned zareagovat a vydat se na pole. Členové MS chodí také do práce, takže nemají potřebnou časovou flexibilitu.

Zákon ukládá povinnost zemědělci „oznámit s předstihem“ termín sečení, avšak každý si může vyložit tento pojem po svém.

 

  • Zákonem o myslivosti není konkrétně stanovena forma „ochrany“ zvěře:

Z praxe víme, že samotné zapachování louky není dostatečnou formou ochrany a srnčata na loukách zůstávají do osudné chvíle. Nejúčinnější ochranou (pomineme-li technické pomocníky) je procházení luk v těsné rojnici před sečí a odnos srnčat do bezpečí. Ne všechny MS však takový přístup ochrany volí.

 

  • Způsob sečení od kraje ke středu:

Přestože Zákon doporučuje zemědělcům vytlačování zvěře ze středu k okraji, v praxi je spíše využívána metoda sečení z krajů ke středu, která je jednodušší.

 

  • Chybějící zájem obyvatel o problematiku, tudíž nižší tlak ze strany veřejnosti na dotčené státní orgány a politiky:

Pokud se obecně ochrana zvěře stane populárním tématem mezi občany (voliči), lze očekávat aktivnější přístup ze strany ministrů. To by mohlo vést v budoucnu k vypsání výzev na pořízení dronů, chytrých žacích lišt, plašičů apod.

Kontakt

Zachraň srnče před sekačkou z. s.

Transparentní účet

123-5917880217 / 0100

Tento účet je veden jako transparentní účet. V případě přispění finančních prostředků na tento účet je zveřejněné jméno dárce, jeho účet a částka, kterou přispěl. Zasíláním prostředků na náš sbírkový účet vyjadřujete svůj souhlas v uveřejněním výše uvedených údajů.

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Napište nám

Všechna práva vyhrazena 2023 © Zachraň srnče před sekačkou z. s.